Voorwaarden

Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik (“Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale media websites (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: Facebook, Pinterest en Twitter) (hierna gezamelijk: de “Website”).

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de Website, alsmede op de Content (zoals hierna gedefinieerd), informatie, aanbevelingen, producten of diensten die u geleverd worden op of via de Website.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken geeft u te kennen volledig in te stemmen met deze Voorwaarden, naast eventuele andere wet- of regelgeving die van toepassing is op de Website en het Internet. Indien u niet instemt met deze Voorwaarden, wordt u verzocht deze Website te verlaten.

Download voorwaarden

Read more