Disclaimer

De website www.www.mexx.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van de Mexx Industries B.V. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mexx Industries B.V..

Copyright
De inhoud van deze website en andere uitingen van Mexx Industries B.V. op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Mexx Industries B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Mexx Industries B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Privacy
Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Mexx Industries B.V. zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Mexx Industries B.V. zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.